اولین سامانه جامع برنامه ریزی تامین تا تحویل فراورده های سلامت سازمان غذا ودارو در راستای تحول نظام سلامت با اهداف زیرطراحی وپیاده سازی شده است:

افزایش وبهبود سطح دسترسی و رضایتمندی واقعی بیماران متابولیک و رژیمی به فراورده های تجویز شده
بهبود کیفیت خدمات در سطح تجویز و مدیریت زنجیره تامین تا تحویل
تجویز و مصرف منطقی فراورده های مورد نیاز بیماران متابولیک و رژیمی
ایجاد امکان مدیریت هوشمند و بهینه در حمایت های مالی نظام سلامت و کاهش هزینه های تامین، توزیع و عرضه فراورده های مورد نیاز بیماران متابولیک و رژیمی برای خانواده ها و نظام سلامت
ایجاد امکان تحلیل و مطالعات جامع مبتنی بر شواهد و داده های قابل اتکا


تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان غذا و دارو است .
© 1396